Kwartierstaat van Christiaan Hendrik Snijders

Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Christiaan Hendrik Snijders, geboren op 20-06-1856 in Willemstad, Curašao. Christiaan is overleden op 21-01-1930 in Willemstad, Curašao, 73 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: Hij was kapitein van een schoener voor de handel in fruit en groeten met Zuid-Amerika. Hij bezat landhuis/plantage Zegu en was eigenaar van 2 naast elkaar liggende woonhuizen in de Bonairestraat in Otrabanda, waarvan een de naam draagt van villa Colombia, verwijzende naar de vele zeereizen die hij maakte naar Colombia; zijn overlijden staat niet in de indexen en registers van de burgerlijke stand maar wel in de begraafboeken van de VPG te Curašao
Beroep:
zeeman, scheepskapitein
Christiaan trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1887 in Willemstad, Curašao met Constancia Eusebia Fraai, 20 jaar oud. Constancia is geboren op 05-03-1867 in Willemstad, Curašao, dochter van Zephier Fraai. Constancia is overleden op 25-03-1956 in Willemstad, Curašao, 89 jaar oud.
Notitie bij Constancia: huwelijk aan huis voltrokken, volgens verklaring van G.A.L.Ferguson, arts en officier van gezondheid was de bruid uit hoofde van duizelingen niet in staat naar het raadhuis te gaan ten einde haar voorgenomen huwelijk te voltrekken; getuige bij huwelijk ondermeer Willem Johannes Jolley, 32 jaar, koopman en Carel Zacharias de Haseth, 40 jaar, planter
Beroep:
naaister

Kinderen van Christiaan en Constancia:
I. Elisa Gregoria Snijders, geboren op 12-03-1890 in Willemstad, Curašao. Elisa is overleden op 20-04-1971 in Willemstad, Curašao, 81 jaar oud. Elisa trouwde, 20 jaar oud, op 08-02-1911 in Willemstad, Curašao met Jacobo JosÚ Maria (Shon Coco) Palm, 23 jaar oud. Shon Coco is geboren op 28-11-1887 in Willemstad, Curašao, zoon van Antonio Manuel (Manuel) Palm en Francisca Virginia Snijbeeld. Shon Coco is overleden op 01-07-1982 in Willemstad, Curašao, 94 jaar oud.
Notitie bij Shon Coco: geboren als Jacob JosÚ Maria Palm, kleinzoon van Jan Gerard Palm; hij was een veelzijdig musicus, instrumentalist en componist. Hij was een der begaafdste muziekpedagogen die Curacao gekend heeft en was jarenlang concertmeester van het Curacaose Philharmonisch Orkest maar maakte vooral naam als pianist en organist. Zijn composities verraden een gedegen -overigens geheel door zelfstudie- verkregen kennis der theorie. Organist van de Sint Annakerk 1914-1968.

onderscheidingen:
1933: eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice
1938: gouden medaille in de orde van Oranje Nassau
1957: Ridder van de heilige Silvester
1967: Ridder in de orde van Oranje Nassau
1981: Officier in de orde van Oranje Nassau

Beroep:
musicus en componist
II. Leonora Cornelia (Noni) Snijders, geboren op 16-09-1892 in Willemstad, Curašao.
Notitie bij Noni: ze woonde na haar huwelijk aan de Witteweg z/n vlak bij het sanatorium
Noni trouwde, 19 jaar oud, op 12-06-1912 in Willemstad, Curašao met Arturo (Tuyo) de Jongh, 25 jaar oud. Tuyo is geboren op 06-08-1886 in Willemstad, Curašao, zoon van John de Jongh en Maraya Polonia Calvenhoven.
Notitie bij Tuyo: bij gouvernementsbeschikking van den tweeden april 1912 nummer 322, is aan Arturo Calvenhoven vergunning verleend om met weglating van zijn geslachtsnaam Calvenhoven dien van "de Jongh" te voeren.
Beroep:
apothekersklerk (1912)
III. Clarita Carmelita Snijders, geboren op 17-11-1895 in Willemstad, Curašao. Clarita is overleden op 30-11-1971 in Willemstad, Curašao, 76 jaar oud.
Notitie bij Clarita: Ze werd Mai genoemd maar ook Ichi en Tantßn; Clarita was ook de naam van het schip (eigendom van de familie Weber), waarop haar vader kapitein was. Haar huwelijk bleef kinderloos; ze heeft tot haar scheiding van tafel en bed gewoond op het adres Witteweg 59; daarna is ze in het Ziekenhuis gaan wonen.
Clarita trouwde, 19 jaar oud, op 18-08-1915 in Willemstad, Curašao met Willem Adrianus Romijn, 30 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 09-08-1924 in Curašao (scheiding van tafel en bed). Willem is geboren op 28-04-1885 in Willemstad, Curašao, zoon van Johannes Frederik Lodewijk Romijn en Emilia Henriette Pieternelle Dijkstra. Willem is overleden op 10-03-1926 in Willemstad, Curašao, 40 jaar oud.
Notitie bij Willem: bij huwelijk zich noemende en tekende G.A.Romijn; bij overlijden van tafel en bed gescheiden van Clarita
Beroep:
koopmansklerk (1915 en 1926)
IV. Constancia Susana (Tan) Snijders, geboren op 24-05-1898 in Willemstad, Curašao. Tan is overleden op 10-10-1976 in Willemstad, Curašao, 78 jaar oud. Tan trouwde met Emilio Eusebio Romijn. Emilio is geboren op 16-03-1897 in Willemstad, Curašao, zoon van Johannes Frederik Lodewijk Romijn en Emilia Henriette Pieternelle Dijkstra. Emilio is overleden in 1971 in Willemstad, Curašao, 74 jaar oud.
V. Reyta Juliana Snijders, geboren op 16-02-1900 in Willemstad, Curašao. Reyta is overleden op 04-06-1900 in Willemstad, Curašao, 3 maanden oud.

Generatie 2 ( ouders )

2 Johannes Frederik Snijders, geboren op 24-12-1826 in Willemstad, Curašao. Johannes is overleden op 13-10-1879 in Kralendijk, Bonaire, 52 jaar oud.
Notitie bij Johannes: in het Register van Burgerschap vermeld als Joannes Fredericus Augustus, zich noemende Johannes Frederik Snijders; hij kon niet schrijven, woonde ten tijde van echtscheiding op Bonaire; bij overlijden vermeld als zoon van Maria Henriette Hester, wonende op Bonaire
Beroep:
zeeman (1854 en 1879), koopman (1878)
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 18-01-1854 in Willemstad, Curašao met de 21-jarige
3 Maria Leonora Jansen, geboren op 15-03-1832 in Willemstad, Curašao. Maria is overleden op 21-03-1914 in Willemstad, Curašao, 82 jaar oud.
Notitie bij Maria: volgens Register van Burgerschap no 95 geboren in 1832, maar overlijdensakte vermeldt 1825; woonde ten tijde van echtscheiding in 1878 op plantage Kanga in het 3e district; Kanga is gelegen naast Dein tegenover Post 5 van de Isla. Het was een waterplantage die de Shell heeft gebruikt bij de raffinaderij. In de negentiende eeuw werden de plantages Kanga en Dein gebruikt om water te pompen uit regenputten en te vervoeren naar de stad als drinkwater.
De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 31-05-1878 in Willemstad, Curašao (kwaadwillige verlating door Maria Leonora Jansen).

Kinderen van Johannes en Maria uit dit huwelijk:
I. Andries Jansen Snijders, geboren op 22-12-1851 in Willemstad, Curašao. Andries is overleden op 01-08-1920 in Curašao, 68 jaar oud.
Notitie bij Andries: geboorte aangegeven door Christiaan Hendrik Jansen, vermeld als Andries Jansen, zoon van Maria Leonora, bij vonnis Hof van Justitie akte verbeterd en moeder vermeld als Maria Leonora Jansen, bij huwelijk ouders in 1854 erkend;
Beroep:
goudsmid
Andries:
(1) trouwde, 35 jaar oud, in 1886 in Curašao met Johanna Natividad, ongeveer 41 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1845 in Curašao. Johanna is overleden op 25-04-1886 in Curašao, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Johanna: overleden in het derde district en vermeld als Johanna Natividad Snijders; oud 41 jaar, geboren op Curašao, dochter van Reina Christina, verkoopster
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 01-07-1908 in Curašao met Johanna Petronilia Gaspar.
Notitie bij Johanna: in 1893 bij geboorte tweeling vermeld als Maria Thomasia, hoedenmaakster; ingevolge vonnis Hof van Justitie naam gewijzigd in Johanna Petronilia Gaspar; tweeling gewettigd door huwelijk in 1908
Beroep:
hoedenvlechtster (1920)
II. Johanna Christina Hendrietta Snijders, geboren op 01-04-1855 in Willemstad, Curašao.
III. Christiaan Hendrik Snijders (zie 1).
IV. Henriette Francinet Snijders, geboren op 03-12-1858 in Willemstad, Curašao. Henriette is overleden op 31-12-1859 in Willemstad, Curašao, 1 jaar oud.

Generatie 3 ( grootouders )

4 Johannes Wilhelmus Snijders, geboren op 16-09-1799 in ´s-Gravenhage. Hij is gedoopt op 18-09-1799 in ´s-Gravenhage, Grote Kerk. Johannes is overleden op 05-07-1832 in Willemstad, Curašao, 32 jaar oud.
Notitie bij Johannes: ook Johan Wilhelm of Willem Sneyders; hij kwam in 1817 met het schip "Vriendschap" naar Curašao; hij was sergeant bij de artillerie en diende bij het garnizoen tot 1827/8; overlijden aangegeven door Willem Carel Muskus
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 23-12-1821 in Curašao met de ongeveer 14-jarige
5 Maria Hendrietta Muskus, geboren omstreeks 1807 in Curašao. Maria is overleden in 1877 in Kralendijk, Bonaire, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1877.
Notitie bij Maria: bij overlijden echtgenoot in 1832 vermeld als Hendrietta Muskus; bij huwelijk zoon Johannes in 1854 als Maria Hendrietta Huster; in 1861 bij huwelijk dochter Maria Jacoba vermeld als Henriette Mercelina, echtgenoot van Johannes Willem Snijders; bij overlijden zoon Johannes in 1879 als Maria Henriette Hester; bij overlijden in 1877 als Henrietta Mercelina Muskus, oud 70 jaar, geboren op Curašao, dochter van Jan Muskus en Antje Muskus; verder ook Mercelina Henriette Hesler

Kinderen van Johannes en Maria uit dit huwelijk:
I. Johannes Frederik Snijders (zie 2).
II. Maria Jacoba Snijders, geboren in 1827 in Curašao.
Notitie bij Maria: bij huwelijk in 1861, weduwe van Henrij Dorsey, dochter van Johannes Willem Snijders en Henriette Mercelina
Maria:
(1) trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vˇˇr 1848 met Henrij Hall Dorsey.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 07-02-1861 in Kralendijk, Bonaire met Matthijs Emanuel Pernet, 30 jaar oud. Matthijs is geboren in 1831 in Nuenen, Nederland, zoon van David Emanuel Pernet en Jacoba Kiver.

6 Christiaan Hendrik Jansen, geboren op 22-03-1795 in Willemstad, Curašao. Hij is gedoopt op 12-04-1795 in Curašao (lutherse kerk). Christiaan is overleden op 28-05-1875 in het derde district van Curašao, 80 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: bij overlijden vermeld geboren op Curašao, oud 82 jaar, zoon van Jantje van der Bus, aangever is Andries Jansen Snijders, goudsmid, 25 jaar, niet kunnende schrijven of lezen
Beroep:
schoenmaker (1849)
Hij trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vˇˇr 1821 in Curašao met de ten hoogste 20-jarige
7 Anna Christina Boom, geboren op 18-08-1801 in Willemstad, Curašao. Zij is gedoopt op 19-04-1802 in Curašao (lutherse kerk). Anna is overleden op 26-02-1845 in Willemstad, Curašao, 43 jaar oud.
Notitie bij Anna: ook: Anna Cristina Ecksteenboom; bij overlijden geen ouders vermeld

Kinderen van Christiaan en Anna uit dit huwelijk:
I. Andries Exsteen Jansen, geboren op 28-09-1821 in Curašao. Hij is gedoopt op 18-11-1821 in Curašao (lutherse kerk).
II. Hendrik Nicolaas Jansen, geboren op 21-07-1829 in Curašao.
III. Maria Leonora Jansen (zie 3).
IV. Jannetje Frederika Jansen, geboren op 05-05-1839 in Willemstad, Curašao.

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Johannes Snijders, geboren in ´s-Gravenhage.
Notitie bij Johannes: bij huwelijk in 1792 Johannes Snijder
Hij trouwde op 20-05-1792 in de klooster kerk te ´s-Gravenhage met
9 Maria van As, geboren in ´s-Gravenhage.

Kind van Johannes en Maria uit dit huwelijk:
I. Johannes Wilhelmus Snijders (zie 4).

10 Jan Muskus.
Hij trouwde met
11 Antje Muskus.

Kind van Jan en Antje uit dit huwelijk:
I. Maria Hendrietta Muskus (zie 5).

12 Andries Jansen.
Notitie bij Andries: ook Andriesz Jansz en Andries Janszen; aangenomen op 20 april 1791 als lidmaat van de lutherse kerk op Curašao met vermelding van Andries Jansen van Denemarken
Hij trouwde met
13 Jannetje Margaretha van der Bosch, geboren op 01-11-1771 in Curašao. Jannetje is overleden op 16-12-1849 in Curašao, 78 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: ook Jannetje Mararetha van den Bos, van der Bos of van der Bosch
Beroep:
vroedvrouw (1849)

Kinderen van Andries en Jannetje uit dit huwelijk:
I. Christiaan Hendrik Jansen (zie 6).
II. Johanna Maria Elizabeth Jansen, geboren op 21-04-1799 in Curašao. Zij is gedoopt op 09-06-1799 in Curašao (lutherse kerk).
III. Johanna Carolina Elizabeth Jansen. Zij is gedoopt op 03-05-1801 in Curašao (lutherse kerk).

14 Nicolaas Exteen Boom.
Notitie bij Nicolaas: ook Nicolaas Exsteen Boom
Beroep:
zeeman (1849)
Hij trouwde met
15 Petronella Geertruyda Paesch, geboren op 16-11-1764 in Aruba. Petronella is overleden op 23-03-1855 in Curašao, 90 jaar oud.
Notitie bij Petronella: in 1804 bij doop zoon Jurriaan vermeld als Pieternella Paasch en 1806 bij doop dochter Anna Florentia als Pieternelle Geertruida Boom; in 1809 als Pieternelle Geertruida Paas; in 1811 Pieternella Geertruida Pas; in 1849 als Pieternella Geertruida Paesch, strohoedenmaakster; bij overlijden weduwe
Beroep:
strohoedenmaakster (1849)

Kinderen van Nicolaas en Petronella uit dit huwelijk:
I. Anna Christina Boom (zie 7).
II. Jurriaan Boom. Hij is gedoopt op 22-03-1804 in Curašao (lutherse kerk).
Notitie bij Jurriaan: ook Jurriaan Exsteen?
III. Anna Florentia Boom. Zij is gedoopt op 15-07-1806 in Curašao (lutherse kerk).
IV. Maria Leonora Boom. Zij is gedoopt op 09-02-1809 in Curašao (lutherse kerk).
V. Catharina Boom, geboren op 25-02-1811 in Curašao. Zij is gedoopt op 28-03-1811 in Curašao (lutherse kerk). Catharina trouwde, 37 jaar oud, op 24-01-1849 in Curašao met Christiaan Hendrik Jansen, 53 jaar oud. Christiaan is geboren op 22-03-1795 in Willemstad, Curašao, zoon van Andries Jansen en Jannetje Margaretha van der Bosch. Hij is gedoopt op 12-04-1795 in Curašao (lutherse kerk). Christiaan is overleden op 28-05-1875 in het derde district van Curašao, 80 jaar oud. Hij is weduwnaar van Anna Christina Boom (1801-1845), met wie hij trouwde vˇˇr 1821 in Curašao.
Notitie bij Christiaan: bij overlijden vermeld geboren op Curašao, oud 82 jaar, zoon van Jantje van der Bus, aangever is Andries Jansen Snijders, goudsmid, 25 jaar, niet kunnende schrijven of lezen
Beroep:
schoenmaker (1849)

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 21-12-2007 19:48 door H.C.Beers